2013. a valitud Martna Vallavolikogu VII koosseis

Ene Pallas - vallavolikogu esimees, tel 5663 1903, e-post palen29@hot.ee
 
Indrek Urbas, tel 5348 9323, e-post Indrek.Urbas@martna.ee
 
Eevi Rätsep, tel 514 4993, e-post Eevi.Ratsep@eesti.ee
 
Merilin Saska, tel 5620 1322, e-post merilin.saska@mail.ee  
 
Vello Pukk, tel 5615 0497, e-post vellopukk@hot.ee
 
Halja Veersalu, tel 510 5268, e-post halja.veersalu@gmail.com
 
Anu Rankla, tel 5663 9035, e-post Anu.Rankla@martna.ee

 

 

Martna Vallavolikogu protokollid, otsused ja määrused on kättesaadavad dokumendiregistrist.

Martna Vallavolikogu poolt vastuvõetud määrused Riigi Teatajas.