Vallavolikogu liikmete registreerimine

20.10.17

Lääne-Nigula valla valimiskomisjon registreeris 20. oktoobril 2017 otsusega nr 7 Lääne-Nigula Vallavolikogusse valitud liikmed. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad käesoleva nimetatud otsuse avalikustamisele järgneval päeval.

Otsus on nähtav aadressilt http://bit.ly/2yDmVKl

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoober 2017

Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel

Martna Vallavolikogu 26.05.2017. a otsusega nr 143 määrati Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemise teel moodustuva Lääne-Nigula Vallavolikogu liikmete arvuks 25 ning moodustati 15. oktoobril 2017. a toimuvaks Lääne-Nigula Vallavolikogu valimiseks üks 25 mandaadiline valimisringkond nr 1, mis hõlmab ühinevate Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla haldusterritooriumeid.
 
Martna Vallavolikogu 26.05.2017. a otsusega nr 144 moodustati Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemise teel moodustuva Lääne-Nigula valla valimiskomisjon 5-liikmelisena, koosseisus: Kersti Lipu, Kristi Sadulsepp, Kaie Talving, Airi Läänemets ja Elviira Uusorg, asendusliikmed Aili Ansel ja Evi Peterson.
 
Martna Vallavalitsuse 09.06.2017. a korraldusega nr 52 määrati Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni asukohaks Lääne-Nigula vallamaja, aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond.
 
Martna Vallavalitsuse 09.06.2017. a määrusega nr 2 moodustati Lääne-Nigula valla volikogu valimisteks Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja  Nõva valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 8 valimisjaoskonda, mille piirid esitati määruse lisas.
Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 - Vallamaja, Kullamaa küla, Kullamaa vald, Lääne maakond; 
2) valimisjaoskond nr 2 - Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond; 
3) valimisjaoskond nr 3 - Raba tn 2, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond; 
4) valimisjaoskond nr 4 - Tallinna mnt 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond; 
5) valimisjaoskond nr 5 - Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond; 
6) valimisjaoskond nr 6 - Vallamaja, Martna küla, Martna vald, Lääne maakond; 
7) valimisjaoskond nr 7 - Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Noarootsi vald, Lääne maakond; 
8) valimisjaoskond nr 8 - Vallamaja, Nõva küla, Nõva vald, Lääne maakond.
 
Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni 28.06.2017. a otsusega nr 1 valiti Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni esimeheks Kristi Sadulsepp ja aseesimeheks Kersti Lipu.
 
Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni 28.06.2017. a otsusega nr 2 määrati valla valimiskomisjoni tööajad järgmiselt:
alates 16. augustist kuni 13. septembrini  2017 igal esmaspäeval, neljapäeval ja reedel  kella 09.00 kuni 12.00-ni, igal teisipäeval ja kolmapäeval kella 13.00 kuni 16.00-ni.
05. septembril  ja 07. septembril kella 15.00 kuni 18.00-ni.    
alates 14. septembrist töötab valimiskomisjon teisipäeviti kella  13.00 kuni 16.00-ni ja neljapäeviti  kella 9.00 kuni 13.00-ni.
 
Maakonnakeskuse valimisjaoskond, kus kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda perioodil 5.-8. oktoober 2017 kl 12.00-20.00, on Haapsalu linna valimisjaoskond nr 1, asukohaga Posti t 3, Haapsalu (Haapsalu Kultuurikeskus).
 
 
Lääne-Nigula valla valimisjaoskondade telefoninumbrid:
  • valimisjaoskond nr 1 (Kullamaa), 5887 3621;
  • valimisjaoskond nr 2 (Taebla), 5887 3622;
  • valimisjaoskond nr 3 (Palivere), 5887 3624;
  • valimisjaoskond nr 4 (Risti), 5887 3625;
  • valimisjaoskond nr 5 (Linnamäe), 5887 3647;
  • valimisjaoskond nr 6 (Martna), 5887 3651;
  • valimisjaoskond nr 7 (Pürksi), 5887 3652;
  • valimisjaoskond nr 8 (Nõva), 5887 3660.
 
 
Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni otsused