« Tagasi

Töökuulutus

Martna Vallavalitsus pakub osalise tööajaga tööd Martna Avatud Noortekeskuse tegevuste juhendajale. Tööleping sõlmitakse tähtajaliselt, kuni 30. juunini 2018. a.

Noortekeskus on suletud juulis ja augustis.

Kandidaadilt eeldame noortele eeskujuks olemist, head suhtlemisoskust, algatusvõimet, organiseerimisvõimet ja kohusetunnet.

Soovitav eelnev töökogemus noortega, arvuti kasutamise ja projekti kirjutamise oskus, noorsootöö või sotsiaaltöö alane haridus või selle omandamine.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2017. a aadressil Martna Vallavalitsus, 90601 Martna, Läänemaa või vallavalitsus@martna.ee.

Info telefonil 472 5044 või 5342 6407.