« Tagasi

Ole nutikas – liitu Digikonnaga!

Eestis on juurdepääsu internetile nimetatud inimõiguseks. Kõigil inimestel peab olema võrdne võimalus saada endale koju või ettevõttesse kaasaegne ühendus, et osaleda infoühiskonnas ja tarbida selle hüvesid.

Tänapäeval on interneti kaudu tarbitavate teenuste mahud jõudnud juba sellise piirini, kus on vaja välja vahetada vananenud tehnoloogiad ning ühendada kõik majad valguskaablitega.

Kui internetiteenuse pakkujad tõid turule uue põlvkonna internetiühendused, siis oli algusest peale selge, et valguskaabli paigaldamine igale poole pole erafirmade jaoks lihtsalt kasumlik, mis omakorda tähendas seda, et lairibaühendus igasse Eestimaa kodusse ei jõua.

Seda probleemi on selgelt tunda maapiirkondades, kus inimesed peavad leppima ebastabiilse õhu kaudu või vananenud telefoniliini kaudu tuleva internetiga. Valguskaabli rajamise eest küsivad internetiteenuse pakkujad aga tuhandeid eurosid.

Nüüd on kõigile saanud selgeks, et valguskaablivõrkude ehitamine nn turutõrkepiirkondadesse, saab toimuda vaid riigi, omavalitsuste ja soovijate omavahelises koostöös.

Üks selline koostööprojekt on nüüd alguse saanud Läänemaal ja Raplamaal, kuhu kutsuti juurde ka Türi ja Väätsa vald Järvamaalt.

Juunis alguse saanud ettevõtmise nimi on Digikond.

Tänaseks päevaks on Digikonnaga on liitunud Rapla maakonnast Juuru vald, Järvakandi vald, Kaiu vald, Kehtna vald, Kohila vald, Käru vald, Märjamaa vald, Raikküla vald, Rapla vald, Vigala vald, Lääne maakonnast Haapsalu linn, Kullamaa vald, Martna vald, Noarootsi vald, Nõva vald, Ridala vald, Lääne Nigula vald ning Järva maakonnas Türi vald ja Väätsa vald.

Digikonna tööd juhivad ühiselt Läänemaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit. Projektijuhtimise tööd teeb Topest OÜ.

Digikonnaga liitunud valdade ja linnade juhid on ühisel seisukohal, et kaasaegne valguskaablil põhinev lairibaühendus peab olema kõigile taskukohase hinnaga kättesaadav.

Kuna tänapäeval tulevad kõik vajalikud teenused nagu näiteks kvaliteetne internetiühendus, televisiooni-, turva- ja telefoniteenused, jne majja just lairibaühenduse kaudu, on valguskaabliühendus maja jaoks sama oluline kui elektrikaabel või veetoru.

Digikonna projekti esimeses etapis selgitatakse inimestele, mis on lairibaühendus ning millised on valguskaabli eelised näiteks õhu kaudu või telefoniliini pidi tuleva internetiga. Samuti kutsutakse kõiki Digikonna kodulehel www.digikond.ee esitama sooviavaldus, et saada endale majja kaasaegne valguskaabliühendus.

Riik on omalt poolt otsustanud lairibavõrgu ehitamisele õla alla panna ning annab 2018. ja 2019. aasta riigieelarvest toetust võrkude ehitamiseks.

Kuna riigieelarves on rahalised võimalused piiratud, siis Digikonna valguskaablivõrku ei ehitada kõikide olemasolevate majadeni, vaid ainult nendeni, kuhu seda soovitakse. Oma soovist saab igaüks  teada anda Digikonna kodulehel www.digikond.ee.

Digikonnast põhjalikuma ülevaate saamiseks tasub kindlasti külastada veebilehte www.digikond.ee, kust leiab infot nii Digikonna projekti kui kaasaegsete lairibaühenduste kohta. Samuti leiab sealt vastused korduma kippuvatele küsimustele.

Digikonna projekti arengut kajastame siin lehes ka edaspidi ning Digikonna tegemistel tasub silm peal hoida ka Facebookis.

 

Olav Harjo

Digikond

projektijuht