« Tagasi

Ohtlike jäätmete kogumisring

Ohtlike jäätmete kogumisring Martna vallas 03.09.2017 a.

 

 

 

Kirna töökoja hoov kell 08.30-08.45

Martna kaupluse juures kell 08.55-09.10

Oonga kaupluse juures kell 09.20-09.35

Rõude kaupluse juures kell 09.50-10.05

 

Kogumisringil võetakse vastu: õlijäätmed (vedelad), õlifiltrid, ohtlike ainetega reostunud materjalid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, värvi-,laki-,liimi-ja lahustijäätmed, ohtlike ainete jääke sisaldav pakend, pliiakud, muud akud ning patareid ja väikeakud, kemikaalid, taimekaitsevahendid.

 

Kogumisringil ei võeta vastu: elektroonikat, autorehve, ehitusjäätmeid, mööblit, klaasi, pinnast, kive ja haljastus-jäätmeid.