Ametnike koosseis

Ametikoht

Nimi

Haridus

Pearaamatupidaja

Reet Kuldmeri

kesk-eri, raamatupidaja

Arendusnõunik

Janno Randmaa

kõrgharidus

Kommunaalnõunik

Enno Heinaste

põhiharidus

Vallasekretär

Kaie Talving

kõrgharidus

Sekretär-raamatupidaja

Ade Pääbo

keskharidus,raamatupidamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täitmata ametikohad puuduvad.