Ametnike koosseis

Ametikoht

Nimi

Haridus

 

 

 

Osavallavanem

Janno Randmaa

kõrgharidus

Haldur

Enno Heinaste

põhiharidus

Osavallasekretär

Ade Pääbo

rakenduslik kõrgharidus

Sotsiaaltöötaja

Riina Suursaar kõrgharidus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täitmata ametikohad puuduvad.