Kavatsusest teatamine

27.10.16

Martna Vallavalitsus, Läänemaal Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna võrguettevõtjana, teatab kavatsusest sõlmida soojuse ostmise leping kuni 12 aastaks soojatootjatega järgnevatel seni teadaolevatel tingimustel:

Ø    soojustoodangu aastane kogumaht 800 – 1000 MWh;

Ø    soojusseadme koguvõimsus 500 kW;

Ø    kütusena kasutatakse taastuvenergiaallikaid;

Ø    tootmine peab algama 1 aasta jooksul peale lepingu sõlmimist.

Huvitatud isikutel palume esitada sooviavaldus, kus on toodud järgnev informatsioon:

Ø    soojusseadmete kavandatav asukoht;

Ø    kasutatavad kütus(ed);

Ø    soojusseadme võimsus;

Ø    tootmistehnoloogia;

Ø    müügivalmiduse tähtaeg;

Ø    opereerija ärinimi ja registrikood.

Avalduse palume esitada eesti keeles, paberkandjal Martna Vallavalitsusele aadressil Vallamaja, Martna küla, Martna vald, Läänemaa 90601

hiljemalt 01.12.2016. a.

Lisainformatsioon: Enno.Heinaste@martna.ee

Käesolev teade on avaldatud informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega kutse lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimise otsuse teeb Martna Vallavalitsus lähtuvalt käesoleva teate alusel laekunud teabest.