Läbirääkimised lõpetati 8.09.2016

Vastus Ridala volikogule 27.06.2016

Väljavõte protokollist:

PÄEVAKORD:

/…/

7.      Martna valla teesid ühinemisläbirääkimistel

8.      Arutelu valdade ühinemisläbirääkimiste osas

/…/

7. Päevakorrapunkt: Martna valla teesid ühinemisläbirääkimistel

Ene Pallas juhatas päevakorrapunkti sisse ja andis sõna Tiiu Aavikule.

Tiiu Aavik tutvustas koostatud dokumenti: Teesid on nüüdseks korrektselt vormistatud, aga nende seisukohtade eest on Lääne-Nigula vallaga läbi rääkides kogu aeg seistud.

Toimus arutelu. Volikogu liikmed toetasid loetletud seisukohti ja pidasid nende volikogus kinnitamist seda enam oluliseks, et läbi hakatakse rääkima ka Ridala valla ja Haapsalu linnaga.

Hääletamise tulemusena (kõik 7 poolt) kinnitati Martna valla teesid ühinemisläbirääkimistel (protokolli juures).

8. Päevakorrapunkt: Arutelu valdade ühinemisläbirääkimiste osas

Ettekandja: Tiiu Aavik.

Tiiu Aavik: /…/ kas Ridala ja Haapsaluga ühinedes, me tahame, et uue omavalitsuse nimetus oleks vald või linn.

Toimus arutelu nimevariantide osas.

/…/

Hääletamise tulemusena (kõik 7 poolt) kujundati seisukoht, et Haapsalu linna, Ridala ja Martna valdade baasil moodustuva omavalitsuse nimetuseks peaks saama vald.

/…/