Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastujatele

Läänemaa Naiste Tugikeskus

Läänemaa Naiste Tugikeskus pakub abi, tutvustuse leiad SIIT

Kas laps vajab abi?

Lasteabi telefon on 116111

Ohvriabi

Riiklik tasuta ohvriabiteenus pakub abivajajatele tuge ja esmast nõustamist ning  juhatab vajalikku teenust osutava asutuse  või spetsialisti juurde. Ohvriabitöötaja juhendab ja abistab asutustega suhtlemisel, aitab dokumente vormistada, pakub tugiteenust nii kohtus kui ka kohtuvälises menetluses. Ohvriabikeskuses aidatakse leida lahendusi vastavalt konkreetsele juhtumile. Kõrvuti vägivalla ohvritega on ohvriabikeskusesse oodatud nõu ja abi saamiseks igaüks, kellele on  põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju.

Lääne ohvriabikeskus asub Haapsalus Lossiplats 4 (Haapsalu Politseijaoskond): vastuvõtuajad on esmaspäeval l9.00-12.00 ja 13.00-18.00, kolmapäeval ja reedel  9.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Telefon: 4741151, 53402027, e-post: laane.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee  .

Ohvriabitöötaja peaspetsialist Laura Paadik, telefon 4741151, e-post. Laura.Paadik@sotsiaalkindlustusamet.ee .

Lisainfo. Ohvriabi- ja lepituskeskus.

Hoolekandeasutused

Ülevaate institutsionaalseid hooldusteenuseid pakkuvatest asutustest leiate SIIT