Külavanema valimine

Külavanem valitakse küla koosolekul. Väikesed külad võivad valida ühise külavanema.  Külavanema kinnitab vallavanem oma käskkirjaga.

 

Vähemalt 1/3 külaelanike kirjalikul algatusel võib korraldada külavanema ümbervalimise.

Külavanema volitused lõpevad  tähtaja möödumisega;  tagasiastumisega isikliku avalduse alusel;  ümbervalimisega;  elamaasumisel teise paikkonda ; seoses surmaga ja süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega.

 

Külavanem kohustub oma töö, tegevuse ja isikliku eeskujuga mõjutama küla arengut positiivses suunas.

 

Külavanema ametisse kinnitamisega käib kaasas külavanema ametimärk. Külavanema märki võib kanda üksnes isik, kellele külavanema märk on antud ja ainult oma volituste kehtivuse ajal. Külavanema ametist lahkumise korral märki vallavalitsusele ei tagastata. 

 

Külavanema statuut ja ametimärk

Ilona Kruusel

Ilona Kruusel on kinnitatud Kasari ja Keskküla külade külavanemaks Martna vallavanema 30.05.2005.a. käskkirjaga nr K-1 vastavalt külade üldkoosoleku protokollile 08.05.2003.a.

Ene Pallas

Ene Pallas on kinnitatud Laiküla külavanemaks Martna vallavanema 30.05.2005.a. käskkirjaga nr K-3 vastavalt küla üldkoosoleku protokollile 04.04.2004.a.

Varje Sander

Varje Sander on kinnitatud Keravere, Tuka, Oonga, Liivaküla, Rannajõe ja Kaare külade külavanemaks Martna vallavanema 30.05.2005.a. käskkirjaga nr K-4 vastavalt külade üldkoosoleku protokollile 07.05.2005.a.

Elmar Hõbemägi

Elmar Hõbemägi on kinnitatud Uusküla, Vanaküla ja Nõmme külade külavanemaks ja Lidya Tee, külavanema abiks, Martna vallavanema 24.08.2016. a käskkirjaga nr 5-Ü, vastavalt 06.08.2016. a külavanema valimise protokollile.