Martna Vallavolikogu alalised komisjonid

Revisjonikomisjon

Esimees: Halja Veersalu

Aseesimees: Merilin Saska

Liige: Eevi Rätsep

 

Majandus- ja eelarvekomisjon

Esimees: Ene Pallas

Aseesimees: Vello Pukk

Liige: Hardi Rehkalt

 

Haridus- ja hoolekandekomisjon

Esimees: Ene Pallas

Aseesimees: Halja Veersalu

Liige: Marju Kasterpalu

 

Kultuuri- ja sporditöö komisjon

Esimees: Indrek Urbas

Aseesimees: Eevi Rätsep

Liikmed: Oliver Tammemägi, Reigo Reimand, Reelika Toom

      

Esindajad Läänemaa Omavalitsuste Päeva esinduskogus

1. Vallavanem Tiiu Aavik ja tema asendaja Aino Kivipuur

2. Vallavolikogu esimees Ene Pallas ja tema asendaja Halja Veersalu

3. Vallavolikogu liige Merilin Saska ja tema asendaja Indrek Urbas

 

Esindaja Läänemaa Omavalitsuste Liidu Eestseisuses

Vallavanem Tiiu Aavik

 

Esindajad Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeval

1. Vallavanem Tiiu Aavik ja tema asendaja Aino Kivipuur

2. Vallavolikogu esimees Ene Pallas ja tema asendaja Halja Veersalu

 

Volikogu esindaja Martna Põhikooli hoolekogus  - Hardi Rehkalt

Volikogu esindaja Martna Lasteaia hoolekogus - Oliver Tammemägi