Küttepuude hange 2017

Martna vallal on plaanis hankida küttepuid Martna katlamajale 2017/2018 kütteperioodiks. Tegemist on lihthankega. Pakkumused esitada paberkandjal hiljemalt 03.02.2017.a kell 13:00.

Hanke dokumendid

Lisa 1 Pakkuja andmed ja kinnitused

Lisa 2 Pakkumuse maksumus

Lisa 3 Hankelepingu tingimused

Hange on väja kuulutatud e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/hange/182170

Õpilaste vedu 2016

Käesoleva lihthanke eesmärk on leida soodsam pakkuja õpilaste veoks Martna vallas. 

Tegemist on lihthankega. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.06.2016.a kell 11.00 e-hangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/hange/175331. Pakkumine on tagasi lükatud kõrge hinna tõttu.

 

Kuulutame välja uue lihthanke "Martna valla õpilasliinil reisijateveoteenuse osutamine". Pakkumuste tähtaeg on 22.08.2016.a. kell 15.00 e-hangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177207 .

Pakkujate puudumise tõttu pikendati hake aega kuni 29.08.2016 kella 15.00.

Küttepuude hange 2016

Martna vallal on plaanis hankida küttepuid Martna katlamajale 2016/2017 kütteperioodiks. Tegemist on lihthankega. Pakkumused esitada paberkandjal hiljemalt 07.06.2016.a kell 13:00.

Lihthanke dokumendid

Lisa 1 Pakkuja andmed ja kinnitused

Lisa 2 Pakkumuse maksumus

Lisa 3 Hankelepingu tingimused

 

Hanke käigus esitatud küsimused ja vastused:

Miks on puidu kuivuse % 22? Niiskusesisalduse protsendi määramisel on võetud aluseks analoogsed hanked ning soov kasutada kütteks kuiva küttepuud.

Miks on nii pikk maksetähtaeg? Maksetähtaeg tuleneb Martna valla eelarvelistest võimalustest.

Lasteaia katuse rekonstrueerimine

Hanked

Lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registri kaudu.