Vallavara müük

Martna Vallavolikogu 26.05.2017 otsuse nr 142 alusel müüb Martna Vallavalitsus otsustuskorras Martna vallas, Martna külas, aadressil Kooli tee 2-2 (kinnistu registriosa nr 2253532) asuva kahetoalise korteri, üldpinnaga 42 m2. Müügi hind on 1000 eurot.    

Oma ostusoovist palutakse kirjalikult teada anda, hiljemalt  26.06.2017 kl 10.00 Martna Vallavalitsuse aadressil: Vallamaja, Martna küla, Martna vald, 90601 Läänemaa või e-posti teel: vallavalitsus@martna.ee. Lisainfo telefonil 472 5047.

Avalik kirjalik enampakkumine

Martna Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Martna vallas, Kabeli külas asuv Nurga kinnistu nr.6506650 (45201:001:0495) müügiks. Enampakkumise alghind on 3000 eurot. 

Pakkumised esitada vastavalt protseduuri reeglitele kinnises ümbrikus, millel on märgitud kinnistu nimi, hiljemalt  27.02.2017 kl 10.00 Martna Vallavalitsusse aadressil Martna, Martna vald, 90601 Läänemaa. Pakkumised avatakse Martna Vallavalitsuses  27.02. 2017a. kell 11.00 nende registreerimise järjekorras.

Lisainfo saamiseks pöörduda arendusnõuniku poole tööpäeviti kella 09.00-15.30 (tel.4725045 , e-post Janno.Randmaa@martna.ee ). 

Nurga kinnitu müük

Martna Vallavolikogu 19.12.2016 otsuse nr 127 alusel müüb Martna Vallavalitsus otsustuskorras Martna vallas, Kabeli külas asuva Nurga kinnistu (katastritunnus 45201:001:0495). Müügi hind on 3000 eurot.

Info tel.4725045 , e-post Janno.Randmaa@martna.ee

 

 

Müügiks on alljärgnevad kinnistud ja korteriomandid:

 

  • Putkaste külas asuv Küüni kinnistu nr.2682532 (45202:002:0215), millel asub kuur/küün. Maa sihtotstarve on tootmismaa ja pindala on 2938 m2.
  • Nõmme külas asuv Silgi kinnistu nr.2642432 (45201:002:0115), millel asub elamu. Maa sihtotstarve on elamumaa ja pindala on 11469 m2.

Info tel.4725045 , e-post Janno.Randmaa@martna.ee

  • Martna Vallavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 53 alusel Martna Vallavalitsus otsustuskorras Martna vallas, Martna külas asuva Kooli tee 2-2 korteriomand (registriosa nr 2253532). Müügi hind on 2000 eurot.

Info tel. 4725047, e-post Enno.Heinaste@martna.ee