Martna vallast

Martna vald asub Lääne maakonna keskosas Matsalu lahe kirdekaldal  ja naabriteks on lõunas Lihula vald, ühispiiriks Kasari ja Rõude jõed, idas Kullamaa vald, põhjas Risti ning Taebla vald, läänes Ridala vald.

 

Martna valda läbivad Tallinn-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee, mida mööda liigub aastas ligi 350 000 sõidukit ja 950 000 reisijat ning mis on üks riigi tugimaanteedest ning Haapsalu-Laiküla maantee ja Palivere-Oonga maantee.

 

Valla keskus, Martna küla, asub 25 km kaugusel Haapsalu linnast ning 36 km kaugusel Lihula linnast. Tallinn asub Martnast 100 km kaugusel.

 

Martna vald on oma pindalalt, 269 km2, Läänemaa keskmine. Külade kaugus valla keskusest Martnast on 10 kuni 15 km. Martna valla koosseisu 34 küla.

 

Martna valla rahvastik paikneb väga ebaühtlaselt. Nelja suurema asula: Martna, Kirna, Kasari ja Rõude elanike arv moodustab valla rahvastikust 45%. Haapsalu-Lihula maantee, Kirimäe-Keskvere maantee ja Palivere-Oonga maantee äärsetesse ning selle vahetusse ümbrusse on koondunud üle 70 % valla elanikest. Valla rahvastiku keskmine asustustihedus on 4 inimest ühe ruutkilomeetri kohta.

Videomeenutusi Eduard Laurilt

Martna kool 160 (http://www.vimeo.com/2631155)

Mälestuste Väike-Lähtru (http://www.vimeo.com/2999004)    

Põnevaid inimesi Läänemaalt (http://www.vimeo.com/2631155)