Mittetulundusühingute toetamise kord

Mittetulundusühingute toetamise korra leiad siit.

 

Sportlaste premeerimise kord

§ 1. Reguleerimisala
(1) Käesolev määrus sätestab Martna valla eelarvest parimate sportlaste ja treenerite premeerimiseks taotluste esitamise, taotluste läbivaatamise ja preemiate määramise korra.
(2) Käesoleva korra kohaselt premeeritakse:
1) sportlasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Martna vald või kelle elukoht ei ole Martna vald, kuid kes õpivad või töötavad Martna vallas või on Martna vallas registreeritud spordiklubi liikmed, juhul kui nad esindavad Martna valda või vallas olevat asutust;
2) nende treenereid.