Infotelefonid

Hädaabi (politsei, kiirabi, tuletõrje) 112

Pöördu, kui kellegi elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alusta arvata, et midagi sellist on juhtumas.

Usaldustelefon 126

Pöördu, kui vajad psühholoogilist abi.

Lasteabitelefon 116111

Pöördu ja anna teada abi vajavast lapsest.

Eluliin 6558088 (eesti keeles) ja 6555688 (vene keeles)

Pöördu, kui vajad psühholoogilist nõustamist (19.00 – 07.00).

Perearsti nõuandetelefon 1220

Pöördu lihtsamate terviseprobleemide korral, saamaks juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes.

Läänemaa Haigla erakorralise meditsiini osakond 4725872

Pöördu vältimatu abi saamiseks.

Merevalvekeskus 4549700

Pöördu, kui oled sattunud merehätta ja vajad abi.

Maanteeinfokeskus 1510

Pöördu, kui märkad riigimaanteel olukorda, mis võib põhjustada ohtu teile või teistele liiklejatele. Saad teavet riigimaanteede teeolude, teeremontide ja liikluspiirangute kohta.

Eesti Energia rikketelefon 1343

Pöördu elektrikatkestuste ja rikete korral.

Imatra rikketelefon 7150188

Pöördu elektrikatkestuste ja rikete korral.

Autoabi (erihind) 1888

Pöördu, kui vajad tehnilise esmaabi teenust autodele täismassiga kuni 3,5 t..

Laevaliikluse info (erihind) 14204

Pöördu, kui vajad infot praamlaevaliikluse kohta.

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313 

Pöördu, kui soovid edastada teateid keskkonnareostuse ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta.

Sotsiaalkindlustus/pensioniamet 16106

Pöördu, kui vajad abi sotsiaalteenuste küsimuses.

Politsei

Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuur (Pärnu, Pikk tn 18)
Lõuna-Läänemaa piirkonnapolitseinik Vello Vichterpal teenindab Lõuna-Läänemaa piirkonda.

Politsei hädaabinumber 110

Ohvriabi

Läänemaa ohvriabikeskus
Lossiplats 4 Haapsalu

Vastuvõtuajad:     E 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
                                K, R 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Laura Paadik (peaspetsialist)
Telefon: 474 1151
Mobiil: 5340 2027
E-post: laane.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Loe lähemalt:

Läänemaa Naiste Tugikeskus

Turvaline pelgupaik, toetus ja abi probleemide lahendamisel, psühholoogiline- ja juriidiline nõustamine.

Telefon: 5042300
e-post: laanenaistetugi@gmail.com

Üleriigiline tasuta tugitelefon 1492

Tööinspektsioon

Tööinspektsiooni juristi tasuta nõuandetelefon 6406000.

Lääne inspektsiooni kontaktid