Kogudused

EELK Martna Püha Martini Kogudus 
Martna 90601 Lääne maakond - 47 92682

 

Lähtru Baptisti Kogudus
Kokre, Martna vald, Lääne maakond