Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. aprillist 2017

Lääne Maavalitsus annab teada, et  algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2017, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

ja Lääne Maavalitsuse veebilehel: https://laane.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm.  

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 17.04.2017.a ja esitamise viimane tähtpäev on 19.06.2017.a.

Lisainfo:

Ülle Jaansalu

Arengu- ja planeeringuosakonna

vanemspetsialist

Telefon 4725617; mobiil 53432237

e-post ylle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Lisainfo Martna vallas:

Janno Randmaa

tel 4725045

janno.randmaa@martna.ee

Hajaasustuse programmi komisjon

Moodustatud on komisjon hajaasustuse programmi taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks järgmises koosseisus:

 

Hardi Rehkalt -  komisjoni esimees

Ene Pallas

Marge Kanna

Janno Randmaa

Enno Heinaste

2016.a hajaasustuse programmi raames toetati järgmisi taotlejaid:

1    Arvo Umda, projekti üldmaksumus 3330 eurot, sellest toetuse taotlus 2220,11 eurot, omaosalus 1109,89 eurot. Toetust taotletakse joogiveesüsteemide rajamiseks. Projekti kestus 6 kuud;

2   Tiiu Arumäe, projekti üldmaksumus 2364 eurot, sellest  toetuse  taotlus 1576,08 eurot, omaosalus 787,92 eurot. Toetust taotletakse kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks. Projekti kestus 15 kuud;

3   Roman Sarapik,  projekti üldmaksumus 1482 eurot, sellest toetuse taotlus 988,05 eurot, omaosalus 493,95 eurot. Toetust taotletakse joogiveesüsteemide rajamiseks. Projekti kestus 14 kuud.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 11. aprillist 2016

Lääne Maavalitsus annab teada, et  algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2016, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

  ja Lääne Maavalitsuse veebilehel: https://laane.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm.  

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 11.04.2016.a ja esitamise viimane tähtpäev on 13.06.2016.a.

Lisainfo:

Janno Randmaa

tel 4725045

janno.randmaa@martna.ee

 

Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal

Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist. Käesoleval aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga.

„Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele korralikud elutingimused, et elu areneks ka kõige kaugemates Eestimaa nurkades," ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Möödunud aastatel on pered aktiivselt programmist osa võtnud. Elutingimusi on parandatud juba rohkem kui 6000 majapidamises," lisas minister.

Sel aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga. Toetuse abiga saab välja ehitada veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele viiva juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Riigi toetusele lisandub kohaliku omavalitsuse toetus ning kolmandiku kogumaksumusest panustab taotleja ise.

Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 1. jaanuari 2016. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt ka elab. Maksimaalne toetus riigi ja omavalitsuse poolt ühe majapidamise kohta kokku on 6500 eurot.

Programmis osalevate omavalitsuste arv on aasta-aastalt kasvanud. Kui 2013. aastal avaldas valmisolekut programmis osaleda 125 valda, siis 2014. aastal 162 ning 2015. aastal juba 169 valda, mis moodustab valdava osa hajaasustuspiirkondadega omavalitsustest. Taotlusvooru kuulutab välja maavalitsus nendes kohalikes omavalitsustes, kes on avaldanud valmisolekut 2016. aasta programmis osaleda. Lisainfot saab maavalitsuste veebilehtedelt http://www.maavalitsus.ee/kontaktid.

2015. aastal esitati hajaasustuse programmis 2666  projektitaotlust, neist rahastati 1427. Riigi toetus oli ligi 2,06 miljonit eurot, omavalitsused panustasid ligi 2,09 miljoni euroga ning toetuse saajate omafinantseering moodustas üle 2,24 miljoni euro.

Armo Vask

Avalike suhete osakond

Rahandusministeerium

tel 611 3491 | 5666 8581

armo.vask@fin.ee   

2015. a hajaasustuse programmi raames toetati järgmisi taotlejaid:

1. Jaan Grönman ja kaastaotleja Ene Jänes, projekti üldmaksumus 4389,97 eurot, sellest toetuse taotlus 2926,80 eurot, omaosalus 1463,17 eurot. Taotletakse toetust joogiveesüsteemide rajamiseks. Projekti algus: juuni 2015, projekti lõpp: september 2016. a;

2. Helgi Patsner, projekti üldmaksumus 3780,00 eurot, sellest toetuse taotlus 2520,13 eurot, omaosalus 1259,87 eurot. Taotletakse toetust joogiveesüsteemide rajamiseks. Projekti algus: juuni 2015, projekti lõpp: august 2016. a;

3.Jaan Esko, projekti toetuse taotlus rahuldada osaliselt, taotleja nõusolekul, 553,07 euro ulatuses. Taotletakse toetust kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks. Projekti algus: juuni 2015, projekti lõpp: juuni 2016. a.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 16. märtsist

Lääne Maavalitsus annab teada, et  algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Ridala ja Vormsi vallas.

 Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2015, millele nad toetust taotlevad.

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: 

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale  ja Lääne Maavalitsuse veebilehel: http://laane.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm.  

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 16.03.2015.a ja esitamise viimane tähtpäev on 18.05.2015.a.

 

 Lisainfo:

Ülle Jaansalu

Arengu- ja planeeringuosakonna

vanemspetsialist

Telefon 4725617; mobiil 53432237

e-post ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

 

2013.a hajaasustuse programmi raames toetati järgmisi taotlejaid:

Virginia Lillelaid, toetus  2035,92 eurot, omaosalus 1017,8 eurot. Projekti lõpp: jaanuar 2015. Projekti nimi "Pirnimäe talu kanalisatsiooni rajamine". Taotletakse toetust kanalisatsiooni rajamiseks.

 

Mye Jõemaa toetus 2640,13 eurot, omaosalus 1319,87 eurot. Projekti lõpp: jaanuar 2015. Projekti nimi " Jüri talu kanalisatsioonisüsteemide rajamine". Taotletakse toetust kanalisatsiooni rajamiseks.

 

Reelika Toom, toetus 1592 eurot, omaosalus 795,92 eurot. Projekti lõpp: jaanuar 2015. Projekti nimi "Allika talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Taotletakse toetust kanalisatsiooni rajamiseks. 

 

 Anu Rankla toetus 231,87 eurot, omaosalus 118,13 eurot. Projekti lõpp: november 2014. Projekti nimi "Kalda talu veepumba asendamine". Taotletakse toetust veetõsteseadmete soetamiseks