Martna vee hind

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele 17.02.2016 nr 9.1-3/16-001 kehtivad AS-i Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2016.a.

alljärgnevad veeteenuste hinnad:

* tasu võetud vee eest 1,33 €/m3

* tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

 

AS Matsalu Veevärk

www.matsaluvv.ee

Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016 - 2020 avalikustamisest

18.04.16

Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016 - 2020 eelnõu avalikustamine toimub alates 3. maist 2016  kuni 17. maini 2016. 

Kava eelnõuga on võimalik tutvuda Haapsalu, Ridala, Martna, Lääne-Nigula, Hanila, Nõva, Noarootsi, Lihula,  Kullamaa ja Vormsi omavalitsuste kodulehtedel ning Läänemaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.

Kirjalikud ettepanekud ja täiendused esitada kirjalikult hiljemalt 18. maiks 2016 aadressil: 

Läänemaa  Omavalitsuste Liit,

Lihula mnt 12

90507, Haapsalu

või e-postiga aadressil lovl@lovl.ee

Läänemaa  ühtse jäätmekava 2016-2020 eelnõu arutamiseks korraldatakse avalik arutelu 20. mail 2016 algusega kell 13.00 Läänemaa Omavalitsuste Liidus ( Lihula mnt 12, Haapsalu). 

Avalikku istungit ei korraldata, kui avaliku väljapaneku kestel ei esitatud ühtegi ettepanekut või vastuväidet. 

Läänemaa ühtse jäätmekava 2016- 2020 eelnõusse on sisse viidud Lääne Maavalitsuse ja Keskkonnaameti ettepanekud ning täiendused.