2009.a. valitud Martna Vallavolikogu VI koosseis

Hardi Rehkalt – volikogu esimees

 

 

Jaan Esko – volikogu aseesimees

 

 

Tanel Tiisler

 

 

Ants Maripuu

 

 

Mariliis Vahar

 

 

Varje Sander

 

 

Marge Kanna

 

 

Maimu Neuhof

 

 

Sander Jõemaa

 

Alalised komisjonid

Revisjonikomisjon

Esimees: Varje Sander

Liikmed: Ants Maripuu ja Mariliis Vahar

 

Rahanduskomisjon

Esimees: Jaan Esko

Liikmed: Urve Härmsalu ja Valeri Ruuse

 

Maa- ja heakorrakomisjon

Esimees: Marge Kanna

Liikmed: Sander Jõemaa, Lidya Tee

 

Haridus- ja hoolekandekomisjon

Esimees: Maimu Neuhof

Liikmed: Kairi Mustjatse, Ene Pallas

 

Kultuuri- ja sporditöökomisjon

Esimees: Mariliis Vahar

Liikmed: Maimu Neuhof, Marge Kanna, Varje Sander

           

Esindajad Läänemaa Omavalitsuste Päeva esinduskogusse

1. Tiiu Aavik - vallavanem, asendusliige Aino Kivipuur

2. Hardi Rehkalt - volikogu esimees, asendusliige Jaan Esko

3. Ants Maripuu  - volikogu liige, asendusliige Mariliis Vahar

 

Esindaja Läänemaa Omavalitsuste Liidu Eestseisuses

Tiiu Aavik - vallavanem

 

Volikogu esindaja Martna Põhikooli hoolekogus  - Jaan Esko

Volikogu esindaja Martna Lasteaia hoolekogus - Maimu Neuhof