Volikogu V koosseis (2005-2009)

Martna Vallavolikogu V koosseis  oli 9-liikmeline :

 

Arvo Ninn         - volikogu esimees

Hardi Rehkalt  -  volikogu aseesimees

Urve Härmsalu

Elmar Kaen

Marge Okk

Ene Pallas

Varje Sander

Tiit Seiton

Lidya Tee

 

 

Martna Vallavolikogu alatised komisjonid:

 

Revisjonikomisjon

Esimees Urve Härmsalu, liikmed Varje Sander ja Elmar Kaen

 

Rahanduskomisjon

Esimees Tiit Seiton, liikmed Varje Sander ja Lidya Tee

 

Maa- jaheakorrakomisjon

Esimees Hardi Rehkalt, liikmed Jaan Esko ja Marge Okk

 

Haridus- jahoolekandekomisjon

Esimees Ene Pallas, liikmed Varje Sander ja Ülle Lett

 

Kultuuri- jasporditöökomisjon

Esimees Lidya Tee, liikmed Tiit Seiton, Enno Heinaste, Kaie Kliss ja Maimu Neuhof

           

Esindajad LäänemaaOmavalitsuste Päeva esinduskogusse

1.Valeri Ruuse   - vallavanem, asendusliige Tiiu Aavik

2. Arvo Ninn       - volikogu esimees, asendusliige HardiRehkalt

3. Elmar Kaen     - volikogu liige, asendusliige Marge Okk