Uudised ja teated

Alates 01.01.2018 Martna valla veebilehe sisu ei uuendata!

15.02.2018

Vabariigi Valitsuse 26.01.2017. a määrusega nr 26 „Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi h...  Loe edasi »

Aktuaalset

 

 

 

 

Rahvaküsitluse tulemused

Martna vallas 18.-20.novembril 2016 toimunud rahvaküsitlusel osales 44 inimest. Nimekirja oli kantud 695 inimest. Küsitlusest osavõtu protsendiks kujunes 6,33. 

Küsitluslehel oli küsimus "Kas Teie pooldate Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valla ühinemist ühiseks omavalitsuseks?". Vastata sai "JAH" ja "EI".

Küsitlusel osalenud 44-st inimesest oli ühinemise poolt hääletajaid 26 ja vastu hääletajaid 18.

______________________________________________________________________

Loe ühinemisega seotud ajalehte!

______________________________________________________________________

Rahvaküsitlus Martna vallas

Ajavahemikul 18.-20. november 2016, iga päev kell 9-17, toimub Martna vallas rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valla kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusel saavad osaleda kõik 16aastased ja vanemad valimisõiguslikud Martna valla elanikud.

Küsitlus toimub küsitluspunktis, mis asub Martna Vallavalitsuses, aadressil Vallamaja, Martna küla, Martna vald, Lääne maakond.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib ta taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluse korraldamiseks moodustatud komisjonile või vallasekretärile hiljemalt 20. novembriks kell 14.

Komisjoni ja vallasekretäri kontaktandmed: Vallamaja, Martna küla, Martna vald, Lääne maakond 90601, e-post Kaie.Talving@martna.ee, vallavalitsus@martna.ee, tel 472 5041 ja 5307 6824.

______________________________________________________________________

 

Ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

 

Martna Vallavolikogu 08.09.2016. a otsuse nr 120 alusel korraldab Martna Vallavalitsus, ajavahemikul 03.10.-24.10.2016. a,Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna Valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avaliku väljapaneku Martna Vallavalitsuses, Martna Raamatukogus, Rõude Raamatukogus ja Martna valla kodulehel www.martna.ee. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele esitada kirjalikult, hiljemalt 26.10.2016. a, Martna Vallavalitsuse aadressil: Martna küla, Martna vald, 90601 Läänemaa või elektrooniliselt: vallavalitsus@martna.ee.

______________________________________________________________________

 

Vaata pildigaleriid

Ülevaade Martna vallast

Martna vald asub Lääne maakonna keskosas Matsalu lahe kirdekaldal  ja naabriteks on lõunas Lihula vald, ühispiiriks Kasari ja Rõude jõed, idas Kullamaa vald, põhjas Lääne-Nigula vald, läänes Ridala vald.

Valla keskus, Martna küla, asub 25 km kaugusel Haapsalu linnast ning 36 km kaugusel Lihula linnast. Tallinn asub Martnast 100 km kaugusel.

Vaateid vallast

  Suure-Lähtru mõis       

Fotod: Tiit Kaljuste

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 761 ( 01.01.2017)
Pindala: 269 km²
Suurim asula: Martna (125)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 34