Uudised ja teated

Avaneb II toetuste taotlusvoor looduskaitse projektidele

18.10.2016

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Pressiteade 18.10.2016 Avaneb II toetuste taotlusvoor looduskaitse projektidele KIK kuulutab välja looduskaitseliste tegevuste toetamiseks II taotlusvooru struktuurivahendite rahastamisperioodist 2014-2020. Ühtek...  Loe edasi »

Aktuaalset

 

Loe ühinemisega seotud ajalehte!

______________________________________________________________________

 

Ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

 

Martna Vallavolikogu 08.09.2016. a otsuse nr 120 alusel korraldab Martna Vallavalitsus, ajavahemikul 03.10.-24.10.2016. a,Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna Valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avaliku väljapaneku Martna Vallavalitsuses, Martna Raamatukogus, Rõude Raamatukogus ja Martna valla kodulehel www.martna.ee. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele esitada kirjalikult, hiljemalt 26.10.2016. a, Martna Vallavalitsuse aadressil: Martna küla, Martna vald, 90601 Läänemaa või elektrooniliselt: vallavalitsus@martna.ee.

______________________________________________________________________

 

Vaata pildigaleriid

Ülevaade Martna vallast

Martna vald asub Lääne maakonna keskosas Matsalu lahe kirdekaldal  ja naabriteks on lõunas Lihula vald, ühispiiriks Kasari ja Rõude jõed, idas Kullamaa vald, põhjas Lääne-Nigula vald, läänes Ridala vald.

Valla keskus, Martna küla, asub 25 km kaugusel Haapsalu linnast ning 36 km kaugusel Lihula linnast. Tallinn asub Martnast 100 km kaugusel.

Vaateid vallast

  Suure-Lähtru mõis       

Fotod: Tiit Kaljuste

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 781 ( 01.01.2016)
Pindala: 269 km²
Suurim asula: Martna (133)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 34